Kjøpsvilkår

Når du kjøper lisens til musikk via EnkelKlarering.no, skjer det på de vilkår som står nedenfor.  Vilkårene er å anse som en avtale mellom deg og oss.

Din lisens innebærer at du får rett til å benytte den aktuelle musikken slik du har bestilt og slik vi har akseptert.

Er du forbruker, gjelder nedenstående bestemmelser i den grad de ikke kommer i strid med ufravikelig lov.

Du har uansett ikke rett til å benytte musikken før du har betalt det fastsatte vederlag.  Du har ikke lov til å overdra din lisensrett til andre.  Om du lar andre få benytte seg av din lisens, er du solidarisk ansvarlig for vårt erstatningskrav mot dem du har latt benytte lisensen.  (Erstatningskravet vil ligge vesentlig høyere enn det du betaler for lovlig bruk.)

Hvis vår tjeneste ikke fungerer slik vi har lovet, kan du reklamere på kjøpet.  Det må skje senest 14 dager (to uker) etter at du oppdaget feilen.  Reklamasjonen må inneholde spesifiserte opplysninger om hva som er galt.  I motsatt fall anses ikke reklamasjon som avgitt.   Reklamasjonsretten faller uansett bort seks måneder etter at kjøp har funnet sted.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

EnkelKlarering.no har ikke ansvar for følgeskader eller følgetap av noe slag.

Vårt samlede ansvar for feil og mangler er begrenset oppad til et beløp tilsvarende prisen for lisensen.

Informasjon fra oss på nettet eller hvor som helst ellers er ikke å anse som bindende tilbud, men som en oppfordring til å ta kontakt med oss for å kjøpe lisens.  Vi kan ikke garantere at våre tjenester alltid lar seg levere, men vi vil selvsagt gjøre vårt beste for å få det til.   Det betyr at du vil kunne oppleve at musikken du har bestilt lisens til, av ulike grunner ikke lar seg benytte.  I så fall slipper du å betale noe, men du vil ikke ha krav mot oss om erstatning eller annet.

Norsk rett gjelder i enhver tvist vedrørende kjøpet, ytelsen og disse betingelser.  Verneting er Oslo.

IDEELLE RETTIGHETER

Enkel Klarering kan ikke benyttes til produksjon av audiovisuelle produksjoner som er ment å reklamere for pengespill, politiske, eller religiøse og pornografiske ytringer. De ideelle rettighetene gir opphavsmannen rett til å bli navngitt ved bruk av verket, og til å motsette seg at verket endres eller gjengis på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Noen av disse cookies vi bruker er avgjørende for deler av området for å operere og har allerede blitt satt. Du kan slette og blokkere alle cookies fra dette nettstedet, men deler av området vil ikke fungere. Ved å fortsette å bruke enkelklarering.no samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Du finner mer informasjon, og instruksjoner om hvordan du endrer innstillingene hos www.aboutcookies.orgLukk